Το ghd glide διαθέτει αυτόματη λειτουργία αναμονής (sleep mode);