Υπάρχει μια τρύπα στην πλακέ βούρτσα μου, σε τι χρησιμεύει;