Από τι είδους τρίχες αποτελούνται οι βούρτσες χτενίσματος με φυσική τρίχα;